Disclaimer

Lees de disclaimer van Schoen- en sleutelservice Luc.

Disclaimer

Schoen- en sleutelservice Luc, verleent u hierbij toegang tot auto-sleutels.be en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Schoen- en sleutelservice Luc behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op auto-sleutels.be is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide overeenkomst van Schoen- en sleutelservice Luc.

Beperkte aansprakelijkheid

Schoen- en sleutelservice Luc spant zich in om de inhoud van auto-sleutels.be zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op auto-sleutels.be aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Schoen- en sleutelservice Luc.

In het bijzonder zijn alle prijzen op auto-sleutels.be onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op auto-sleutels.be opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Schoen- en sleutelservice Luc nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Schoen- en sleutelservice Luc. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Schoen- en sleutelservice Luc, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.